Индивидуални клиенти Копоративни клиенти
САЩ флаг, VerdeTax.com

Основна информация

Ако сте работили в САЩ за по-малко от една година, най-вероятно сте надплатили данък. Ние сме тук, за да ви помогнем да си го върнете!

Данъчната система в Съединените щати e на три нива - федерално, щатско и местно. Федералните и щатските данъци се плащат и възстановяват отделно.

Ако сте имали доходи в САЩ, можете да видите на своя чек всички данъци, които са удържани от заплатата Ви. На федерално ниво това са федерален данък общ доход и FICA (социални и медицински осигуровки). В повечето щати се удържа щатски данък върху дохода. Възможно е да сте плащали и местни данъци, в зависимост от това къде в САЩ сте работили. По закон, ако имате доходи в САЩ, сте длъжни да подадете данъчна декларация след края на годината.

Калкулация

Моля, попълнете внимателно с латински букви.
Статуята на свободата USA), verdetax.com

Какво можем да възстановим

Оставете нашите експерти да се погрижат за данъците Ви! Няма нужда да губите време, да се тревожите и да се занимавате с данъчните служби – ние ще направим всичко вместо Вас!

Можем да Ви помогнем за възстановяване на:
 • Федерален данък общ доход;
 • Щатски данък общ доход;
 • Повечето местни данъци върху дохода;
 • Социални и медицински осигуровки (FICA).

Необходими документи

За да кандидатстваме за възстановяване на данъци, ще се нуждаем от следните документи:
 • Копие на W-2 форма или последен кумулативен платежен фиш от всеки от работодателите – можем да използваме или W-2 формата или платежния фиш, за да кандидатстваме за връщане на данъците Ви.

W-2 е форма, която трябва да получите от всеки един от работодателите си в края на данъчната година. Тя показва всичките ви доходи от дадения работодател и данъците, които са били удържани от тях. Трябва да получите своята W-2 форма не по-късно от края на януари на следващата данъчна година.

Платежен фиш е седмичен или месечен документ, който получавате със своя седмичен или месечен чек. За да подготвим данъчната Ви декларация, са ни необходими последните платежни фишове от всеки работодател.
 • Копие на Social Security Card/социално осигурителна карта – необходим ни е социално осигурителния Ви номер, за да подадем данъчната декларация.
Социално осигурителният номер (SSN) се издава от американските власти. Той се състои от девет цифри във формат 123-45-6789.
Официалният документ, който показва SSN е социално осигурителната карта.
 • Копие на виза и паспорт / лична карта – нуждаем се от тях, за да потвърдим личните данни и гражданството Ви.
 • Попълнен и подписан VerdePack – това е пакетът от документи на нашата компания. Ще е необходимо да го попълните, подпишете и да ни го изпратите, за да можем да започнем процеса по възстановяване.
Често задавани въпроси (FAQ), VerdeTax

Често задавани въпроси

 • Кога ще получа данъците си?
Обикновено отнема около 90 дни за федералните и 12 до 20 седмици за щатските данъци в зависимост от съответния щат.
 • Кога да кандидатствам за възстановяване на данъците си?
Документите могат да се подадат след края на данъчната година. В момента може да кандидатствате за 2014 и по-последни години
 • Каква е продължителността на данъчната година?
В Съединените щати данъчната година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.
 • Какво ако не разполагам с всички документи, необходими за кандидатстване?
Ние можем да набавим всички документи вместо Вас. Единственото нужно е валиден социално осигурителен номер. Моля, свържете се нас и ще Ви обясним за процеса.
 • Трябва ли да подавам данъчна декларация?
Да, според закона на САЩ, ако сте имали доходи в САЩ, сте длъжни да подадете данъчна декларация.
 • Ако не подлежа на възстановяване на данъци, дължа ли ви такса?
Не се плаща предварителна такса. Ние ще я удържим, след като получим възстановените данъци. Ако няма данъци за възстановяване, не се дължи и такса.
 • Гарантирате ли ми възстановяване?
Не можем да гарантираме първоначално предвидената сума за възстановяване, кандидатстване за максималната сума, която законът позволява, но окончателното решение се взима от данъчните власти.

Процедурата по възстановяване на данъци

Регистрирайте се в нашия сайт и ни изпратете необходимите документи. Екипът ни от експерти ще обработи информацията за 24 часа и ще я подаде до данъчните власти. След като данъчната служба получи документите, отнема 2-3 месеца да изпрати федералните и 4 до 8 месеца за щатските данъци. Щом получим данъците Ви, финансовият ни отдел ще обработи плащането в рамките на 10-14 работни дни и ще Ви изплатим дължимата сума.

Вердеграфика, процесът по връщане на данъци

Кандидатствайте сега


Или, моля, попълнете внимателно с латински букви.
Нагоре

VerdeTax отзиви и статистика
БРОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
26 938
Anna Yovcheva Благодаря Ви за помощта и за бързите резултати. Ще Ви препоръчам на мои близки и приятели, които в момента са..
22 October 2018
< >
ОБЩО ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ
11 896 193.00
 
© 2019 Copyright - VerdeTax.com