Individual clients Corporate clients
Canadian flag, 3d

Všeobecné informácie

Vedeli ste, že ak ste pracovali v Kanade, tak ste pravdepodobne preplatili Vaše dane? A vedeli ste, že môžete tieto dane získať späť? Preto sme tu my, aby sme Vám pomohli získať spať Váš preplatok.

Väčšina ľudí, ktorí pracovali v Kanade menej ako rok platili príliš veľa dane z príjmu. Keďže individiálna daň z príjmu je priamo odpočítaná Vašim zamestnávateľom z Vašej výplaty, nemáte kontrolu nad hodnotou daní, ktoré platíte. Tým pádom potrebujete podať daňové priznanie. Pre ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kanade, podanie daňového priznania rezultuje refundáciou.

Co vám přeplatíme

Naši experti sa postarajú o Vaše dane. Nemusíte strácať čas, obávať sa a vybavovať potrebné náležitosti na daňových úradoch – my to spravíme za Vás!
potrebné dokumenty, Kanada, VerdeTax.com

Potřebné dokumenty

Predtým, ako môžeme požiadať o refundáciu Vašej dane, od Vás potrebujeme nasledujúce dokumenty:
 • Kópia T4 alebo posledna kumulatívna výplatná páska od každého zamestnávateľa – môžeme použiť buď Váš T4 formulár alebo Vašu výplatnú pásku.

T4 je formulár, ktorý by ste mali dostať od každého zamestnávateľa na konci daňového roku. Zobrazuje všetky Vaše príjmy s konkrétnym zamestnávateľom a taktiež hodnotu daní, ktoré Vám boli odpočítané. Váš T4 by ste mali dostať najneskôr na konci januára budúceho daňového roku.

Výplatná páska je dokument, ktorý dostanete zároveň s Vašou týždennou resp. mesačnou mzdou. Na prípravu Vašeho daňového priznania potrebujeme sumárnu výplatnú pásku – pásku, ktorá obsahuje sumár všetkých Vašich príjmov od daného zamestnávateľa.
 
 • Kópia Vašej Karty sociálneho poistenia alebo listu sociálneho poistenia – aby sme mohli podať daňové priznanie, potrebujeme Vaše Číslo sociálneho poistenia.

Číslo sociálneho poistenia Social Insurance Number (SIN) je vydané kanadským daňovým úradom. Pozostáva z deviatich cifier formátu 123-456-789.
Úradný dokument, na ktorom nájdete SIN je Karta/list sociálnej poisťovne.
 • Kópia pasu/občianskeho preukazu a víz - tieto kópie potrebujeme, aby sme mohli overiť Vaše osobné údaje a občianstvo.
 
 • Vyplnený a podpísaný VerdePack - VerdePack je súbor dokumentov našej spoločnosti, ktorý od Vás potrebujeme vyplnený a podpísaný a pomocou ktorého môžeme začať proces refundácie.
Často kladené otázky (FAQ), VerdeTax

Časté otázky

 • Kedy získam svoju refundáciu
Refundácia dane z príjmu zvyčajne trvá daňovému úradu 12-16 týždňov
 • Kedy môžem žiadať o refundáciu?
Dokumenty môžu byť podané po konci daňového roku. Aktuálne môžeme požiadať o refundáciu z roku 2014 a neskôr.
 • Ako dlho trvá daňový rok?
Daňový rok v Kanade začína 1.1. a končí 31.12.
 • Čo ak mi chýba jeden z potrebných dokumentov?
Získame pre Vás chýbajúce dokumenty. Jedinú vec, ktorú potrebujeme je vaše číslo v sociálnej poisťovni (SSN).
 • Čo je Číslo sociálneho poistenia?
Číslo sociálneho poistenia je daňové číslo, pomocou ktorého vie daňový úrad identifikovať každého daňového poplatníka a zaistí presné odpočty dane z príjmu.
Toto číslo môžete nájsť na Vašom T4 formulári a na akejkoľvek korešpondecii obdržanej od daňového úradu.
 • Môžem požiadať o refundáciu aj bez Čísla sociálneho poistenia?
Môžem požiadať o refundáciu aj bez Čísla sociálneho poistenia?
 • Musím podať daňové priznanie?
Áno, ak ste v Nemecku dosiahli príjem inak ako v zamestnaní, máte povinnosť podať daňové priznanie. Odporúčame Vám podať priznanie, s najväčšou pravdepodobnosťou máte totiž preplatok dane.
 • Čo ak nezískam refundáciu? Musím vám vtedy zaplatiť za službu?
Vopred neplatíte žiadny poplatok. Ten si naúčtujeme až po tom, ako získame Vašu refundáciu. V prípade, že nebudete spôsobilý na refundáciu, si nezaúčtujeme nič.
 • Môžete mi zaručiť moju refundáciu?
Bohužiaľ niesme schopní vopred garantovať, či dostanete refundáciu. Avšak ak to daňové úrady umožňujú, vždy žiadame o maximálnu možnú refundáciu, ktorú povoľuje zákon.

Proces refundace

Zaregistrujte sa pomocou našej web stránky a pošlite nám potrebné dokumenty. Tím našich expertov spracuje Vaše informácie do 24 hodín a predloží ich daňovému úradu. Akonáhle úrad obdrží Vaše dokumenty, proces overenia trvá 3-4 mesiace. Akonáhle získame Vašu refundáciu, náš tím bude potrebovať.
VerdeGraphic, The Refund Process, English  

Prihlásenie


Alebo, vyplňte, prosím, starostlivo a s latinkou.
Go to Top

VerdeTax hodnotenia a štatistiky
CELKOM NÁHRADY
42 560
Ekaterina Petkova Здравейте, Парите са в сметката ми. Благодаря за коректната услуга! Поздрави.
28 September 2023
< >
TOTAL ČIASTKY VRÁTENÉ
13 715 338
 
© 2024 Copyright - VerdeTax.com