Individual clients Corporate clients
Nemecko flag, Verdetax.com

Základné informácie

Pracovali ste v Nemecku? V tom prípade ste platili dane a s najväčšou pravdepodobnosťou ste preplatili dane. Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli získať späť Vaše peniaze!

Ak ste boli zamestnaný v Nemecku, tak ste platili daň z príjmu (Einkommensteuer) a konkrétne ste platili dane z Vašej mzdy (Lohnsteuer). Táto daň Vám bola odpočítaná Vašim zamestnávateľom spoločne s Vaším sociálnym poistením. V závislosti od rôznych faktorov a podmienok je možné, že ste platili príliš veľa daní, čo znamená, že budete mať preplatok daní bez toho, aby ste o tom vedeli.

Čo Vám preplatíme

Naši experti sa postarajú o Vaše dane. Nemusíte strácať čas, obávať sa a vybavovať potrebné náležitosti na daňových úradoch - my to spravíme za Vás! Pomôžeme Vám získať refundáciu dane z príjmu (Lohnsteuer), príplatku solidarity (Solidaritätszuschlag) a cirkevnej dane (Kirchensteuer)!

Potrebné dokumenty

Predtým, ako môžeme požiadať o refundáciu Vašej dane, od Vás potrebujeme nasledujúce dokumenty:
 • Originál Lohnsteuerbescheinigung - nemecký daňový úrad a taktiež VerdeTax vyžaduje Vaše dokumenty v originále.

Lohnsteuerbescheinigung je platobný dokument, ktorý by ste mali dostať od každého Vašeho zamestnávateľa, akonáhle sa Vám skončí pracovný pomer. Tento dokument zahŕňa sumu mzdy, ktorú ste obdržali, hodnotu odpočítanej dane z príjmu a hodnotu odpočítaného sociálneho poistenia.
 • Originál Bescheinigung EWR

Bescheinigung EU/ EWR je certifikát vydaný miestnym daňovým úradom. Potvrdzuje a dokazuje miestny príjem, ktorý ste obdržali v danom daňovom roku vo Vašej krajine. Dokument je vydaný daňovým poplatníkom krajín, ktoré SÚ členmi Európskej Únie a Európskeho Hospodárskeho Priestoru (EHP).

Bescheinigung außerhalb EU/EWR je certifikát vydaný miestnym daňovým úradom. Potvrdzuje a dokazuje miestny príjem, ktorý ste obdržali v danom daňovom roku vo Vašej krajine. Dokument je vydaný daňovým poplatníkom krajín, ktoré NIE SÚ členmi Európskej Únie a Európskeho Hospodárskeho Priestoru (EHP).
 
 • Kópia pasu / občianskeho preukazu - tieto kópie potrebujeme, aby sme mohli overiť Vaše osobné údaje a občianstvo.

 • Vyplnený a podpísaný VerdePack - VerdePack je súbor dokumentov našej spoločnosti, ktorý od Vás potrebujeme vyplnený a podpísaný a s pomocou ktorého môžeme začať proces refundácie.
Časté otázky (FAQ) VerdeTax.com

Časté otázky

 • Kedy získam svoju refundáciu?
Refundácia zvyčajne trvá daňovému úradu 16-26 týždňov odo dňa, kedy obdržia daňové priznanie.
 • Kedy môžem žiadať o refundáciu?
Dokumenty môžu byť podané iba po konci daňového roku, v ktorom ste pracovali. Môžeme prijať a spracovať Vaše dokumenty ihneď po ukončení Vášho zamestnania.
 • Ako dlho trvá daňový rok?
Daňový rok v Nemecku začína 1.1. a končí 31.12.
 • Môžem požiadať o refundáciu aj z predošlých daňových rokov?
Momentálne môžete požiadať o refundáciu za daňový rok 2013 a neskôr.
 • Čo ak nemám Lohnsteuerbescheinigung?
Získame pre Vás chýbajúce dokumenty. Kontaktujte nás a pomôžeme Vám s celým procesom.
 • Čo sú Identifikationsnummer, Steuernummer a eTIN?
Identifikationsnummer je číslo, ktoré bolo zavedené v roku 2010, jeho hlavným účelom je nahradiť Steuernummer a eTIN. Pozostáva z 11 cifier a je pridelené raz za život a ostane Vám navždy. Nájdete ho na Lohnsteuerbescheinigung.

eTIN je číslo, ktoré Vám pridelí Váš zamestnávateľ, jeho hlavným účelom je potvrdiť Vaše osobné údaje, keď sú Vaše informácie poskytnuté daňovému úradu prostredníctvom online služieb daňového úradu. Toto číslo pozostáva zo 14 veľkých písmen a cifier, ktoré reprezentujú Vaše meno a dátum narodenia.

Steuernummer je Vaše nemecké daňové číslo, pridelené daňovým úradom, aby Vás mohol identifikovať ako daňového poplatníka. Pozostáva z 11 cifier a nájdete ho na Lohnsteuerbescheinigung.
 • Môžem požiadať o refundáciu aj bez týchto čísiel?
Áno, daňový úrad má o Vás záznam ako o platcovi dane. Ak nemáte Steuernummer, daňový úrad Vám ho poskytne.
 • Musím podať daňové priznanie?
Áno, ak ste podľa zákonov dosiahli zárobok v Nemecku, máte povinnosť podať daňové priznanie. Majte prosím na zreteli, že podanie daňového priznania pre Vás môže rezultovať refundáciou.
 • Čo ak nezískam refundáciu? Musím vám vtedy zaplatiť za službu?
Vopred neplatíte žiadny poplatok. Ten si naúčtujeme až po tom, ako získame Vašu refundáciu. V prípade, že nebudete spôsobilý na refundáciu, si nezaúčtujeme nič.
 • Môžete mi zaručiť moju refundáciu?
Bohužiaľ niesme schopní vopred garantovať, či dostanete refundáciu. Avšak ak to daňové úrady umožňujú, vždy žiadame o maximálnu možnú refundáciu, ktorú povoľuje zákon.

Proces refundácie

Zaregistrujte sa pomocou našej web stránky a pošlite nám potrebné dokumenty. Tím našich expertov spracuje Vaše informácie do 24 hodín a predloží ich daňovému úradu. Akonáhle úrad obdrží Vaše dokumenty, proces overenia trvá 4-6 mesiacov. Akonáhle získame Vašu refundáciu, náš.
Tax Refund Process, VerdeTax

Prihlásenie

br /> Alebo, prosíme, vyplňte starostlivo a s latinkou.
Go to Top

VerdeTax hodnotenia a štatistiky
CELKOM NÁHRADY
41 737
Ekaterina Petkova Здравейте, Парите са в сметката ми. Благодаря за коректната услуга! Поздрави.
28 September 2023
< >
TOTAL ČIASTKY VRÁTENÉ
13 619 317
 
© 2024 Copyright - VerdeTax.com